طب قرآنی و دکتر جمشيد خدادادی

فرهنگ تغذیه از نگاه قرآن (استاد جمشيد خدادادي)

ام اس

به بیمار های ام اسی مگم:حرص نخورید   ح

حرص نخورید  حرص نخورید حرص نخورید

حرص نخوریدحرص نخوریدحرص نخوریدحرص نخورید

حرص نخوریدحرص نخوریدحرص نخوریدحرص نخورید

حرص نخورید  حرص نخورید  حرص نخورید 

با با تموم شد رفت حالا شما حرص بخورید چیزی میشه یا درست میشه بابا بی خیال پوستت

 خراب میشه.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آبان ۱۳۸۶ساعت 7:55  توسط رضا  |